PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

Zavarovanje stanovanjskih nepremičnin

Lahko zavarujete:

  • stanovanjske objekte (eno in dvostanovanjske hiše ali stanovanja v večstanovanjskih zgradbah),
  • počitniške objekte (vikende in brunarice) in
  • objekte v gradnji od 3. gradbene faze dalje, z dokončano streho in vgrajenim stavbnim pohištvom.

Zavarujete lahko tudi tlakovano dvorišče pred svojo hišo ali plavalni bazen na vrtu.
Poskrbeli bomo, da bo vaše bivališče zavarovano proti požarnim nevarnostim, viharjem in toči ter dodatnim elementarnih nevarnostim, izlivom vode in lomu stekla.
Ob morebitni nesreči bo poskrbljeno za kritje najrazličnejših stroškov, od stroškov čiščenja in rušenja do stroškov najema nadomestnega stanovanja in dodatnih stroškov zaradi izvajanja predpisov uradnih organov.
Izbrano vrsto kritja lahko po potrebi oplemenitite s povišanjem nekaterih limitov ali s sklenitvijo dodatnih zavarovanj, kot je npr. dodatno zavarovanje odgovornosti iz posesti zgradbe in zemljišča ali dodatno zavarovanje proti potresu.

Zavarovanje stanovanjskih premičnin

Zavarujete lahko stanovanjske premičnine, ki služijo za opremo stanovanja ter za osebno uporabo in potrošnjo, ki se nahajajo v naseljeni ali nenaseljeni hiši, stanovanju, na podstrešju, v kleti ali garaži.

Poskrbelo se bo, da bodo vaše stanovanjske premičnine zavarovane proti požaru, viharjem in toči ter dodatnim elementarnim nevarnostim, izlivu vode in lomu stekla. Vaše premičnine bodo zavarovane tudi proti vlomni tatvini in ropu na vašem domu ali izven njega.
Ob nesreči bo zavarovanje krilo tudi del nastalih stroškov, kot so npr. stroški zamenjave ključavnice, stroški preklica in nabave novih dokumentov in del dodatnih stroškov, ki ste jih utrpeli ob škodnem dogodku.
Izbrano vrsto kritja lahko po potrebi oplemenitite s povišanjem nekaterih limitov ali s sklenitvijo dodatnih zavarovanj, kjer lahko izbirate npr. med dodatnim zavarovanjem odgovornosti zasebnika, dodatnim strojelomnim zavarovanjem vaših gospodinjskih aparatov in drugih električnih naprav ali dodatnim zavarovanjem proti potresu.

2018-01-17T10:37:31+00:00