OSEBNA ZAVAROVANJA

Nezgoda

Bolj pomembno, kot imeti nezgodno zavarovanje, je imeti nezgodno zavarovanje z ustreznimi kritji. Ponudbo nezgodnih zavarovanj spremljajo inovativna kritja:

  • Nezgodna invalidnost – progresivno ali sorazmerno izplačilo odškodnine glede na stopnjo invalidnosti.
  • Nadomestilo za bolečine
  • Stroški zdravljenja in stroški reševanja
  • Stroški kozmetične operacije zaradi nezgode
  • Nadomestilo za operacije
  • Stroški zdravljenja in stroški reševanja v gorah in v vodah
  • Nadomestilo za izostanek od pouka
  • Nezgodna renta

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje je hkrati naložba in zavarovanje za primer smrti. Stranka – zavarovalec vlaga v investicijski sklad, obenem pa je zavarovanec (ki je lahko ista ali različna oseba kot zavarovalec) zavarovan za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto.

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Če pride do izgube službe, zavarovalnica poskrbi za vašo finančno varnost in vam omogoči nov začetek z izplačevanjem dogovorjenega mesečnega nadomestila do ponovne zaposlitve oziroma največ 6 mesecev.

Kdo lahko sklene zavarovanje?

Zavarovanje za primer brezposelnosti lahko sklenejo osebe, ki imajo pri zavarovalnici Generali že sklenjeno kakšno zavarovanje ali tisti, ki skupaj s tem zavarovanjem sklepajo še kakšno drugo zavarovanje. Zavarovanec je lahko samo oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji med 15. in 54. letom starost, ki ima v RS redno delovno razmerje za nedoločen čas. Tujci se lahko zavarujejo za brezposelnost le v primeru, da imajo v Sloveniji stalno prebivališče in osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas. Tisti, ki so pri istem delodajalcu v RS zaposleni za poln in nedoločen delovni čas vsaj leto dni. Obveznost zavarovalnice, da začne izplačevati dogovorjeno mesečno nadomestilo, prične najprej po poteku 6 mesecev od začetka jamstva zavarovalnice (od dogovorjenega začetka zavarovanja).

Pokojninsko zavarovanje

Ljudje se premalokrat zavedamo, kako negotova in nepredvidljiva je naša prihodnost. Zaradi hitrih zakonskih in drugih sprememb se večkrat vprašamo, če bomo na starost sploh upravičeni do pokojnine. Za kakovost svojega življenja v starosti mora tako vsak poskrbeti sam. Z majhnimi odtegljaji danes lahko poskrbimo za ustrezno dodatno pokojnino v starosti. Začnite že danes varčevati.

2018-01-17T10:19:33+00:00